Kinderkanker

Kanker is de verzamelnaam van diverse kwaadaardige ziekten. De wetenschap die dit bestudeert heet oncologie. In Nederland krijgen ongeveer 500 kinderen per jaar een vorm van kanker, ongeveer 120 van hen krijgt leukemie. Gezien het relatief kleine aantal kinderen dat te maken krijgt met kanker is het van groot belang de behandeling in enkele ziekenhuizen - gespecialiseerde centra - te concentreren.

Kanker bij kinderen is gelukkig een relatief zeldzame aandoening. Desondanks is het nog steeds de meest voorkomende doodsoorzaak onder kinderen. Om de twee dagen sterft in Nederland een kind aan kanker. En hoewel het overlevingspercentage inmiddels rond de 75% ligt, is dit percentage de afgelopen tien jaar nauwelijks gestegen.

Tegenwoordig geneest een groot percentage van de kinderen die kanker hebben. Dit komt doordat in de afgelopen 40 jaar het niveau van de behandelingen steeds verder verbeterd is door veel wetenschappelijk onderzoek te doen. Dit soort onderzoek gaat uiteraard steeds door om in de toekomst tot nog succesvollere behandelingen te komen. Het doel is uiteraard in de eerste plaats om nog meer kinderen met kanker te genezen, maar ook om de mogelijke bijwerkingen van de behandeling te verminderen.

Bijna 25% van alle kinderen met kanker overlijdt aan deze ziekte. Zoals gezegd geneest ruim 75%, maar door een agressieve behandeling kunnen zowel tijdens als na de therapie vervelende bijwerkingen ontstaan. De huidige chemo’s zijn dusdanig agressief dat kinderen die vandaag genezen zijn verklaard op latere leeftijd alsnog bepaalde orgaandefecties kunnen krijgen.

Dankzij de informatie uit nieuw genenonderzoek weten we bijna zeker dat we nieuwe behandelingsmogelijkheden kunnen ontwikkelen om kinderkanker vaker te kunnen genezen en 'vriendelijker' te kunnen behandelen. Elk kind dat kanker heeft of krijgt, kunnen we dan tijdens én na de behandeling veel meer kwaliteit van leven geven.

Meer dan 95% van de bestaande fondsen richten zich op alle vormen van kanker bij volwassenen. Kanker bij kinderen is veel zeldzamer dan bij volwassenen. Gelukkig maar! Dit is tegelijkertijd een probleem want hierdoor richten deze fondsen zich niet speciaal op kinderkanker. Vernieuwend onderzoek voor kinderkanker vereist een aanpak die gericht is op specifieke genetische eigenschappen voor kinderkanker. Stichting Signaal vraagt hiervoor uw steun.

Help mee in de strijd tegen kanker en spierziekte bij kinderen